AVRASYA MEDYA ve İLETİŞİM PLATFORMU KURULDU

AVRASYA MEDYA ve İLETİŞİM PLATFORMU KURULDU
timef

Covıd-19 pandemisi sınırlamaları ve yasakları nedeniyle Avrasya Medya ve İletişim Konfederasyonu ‘nu kuramayan Medya Federasyonları, AVRASYA MEDYA ve İLETİŞİM PLATFORMU ‘nu kurdu.

Bugün Ankara’da bir araya gelen TİMEF (Tüm İletişim ve Medya Federasyonu), İMEF (İnternet Medya ve Bilişim Federasyonu), DİMEF (Dijital Medya Federasyonu) ve TDGF (Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu) Genel Başkanları, Covıd-19 Pandemi sınırlamaları sonlanıp Avrasya Medya ve İletişim Konfederasyonu kuruluncaya kadar faaliyet göstermek üzere, Avrasya Medya ve İletişim Platformu kurmaya kararı aldı.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün ilgili kanun ve yönetmelikleri doğrultusunda, Kurucu Federasyonlar TİMEF, İMEF, DİMEF ve TDGF; Yönetim Kurullarında aldıkları kararlar ile hazırladıkları mutabakat metnini imzalayarak, Avrasya Medya ve İletişim Platformu ‘nu kurdular. Platformun Genel Sekreterliğini, TİMEF Genel Başkanı Şakir GÜREL üstlenirken, Anadolu Medyası Çalıştayı Grubunda yer alan toplam 52 Medya mensubu da Platformun doğal üyesi oldular.

Covıd-19 pandemi sürecinde iş birliği-güç birliği yaparak, Medya ile ilgili çeşitli ortak çalışmalar yürütmek üzere kurulan, pandemi sürecinden sonra da Konfederasyonlaşarak yoluna devam edecek olan Avrasya Medya ve İletişim Platformu adına ortak bir açıklama yapan kurucular TİMEF Genel Başkanı Şakir GÜREL, İMEF Genel Başkanı Süleyman BASA, DİMEF Genel Başkanı Bahtiyar KAHVECİ ve TDGF Genel Başkanı Menderes DEMİR; Medya Meslek Kuruluşlarına, Pandemi Sürecinde bir araya gelme çağrısı yaptıkları açıklamalarında özetle şu görüşlere yer verdiler;

“Covıd-19 Pandemi sürecinde tüm dünya gibi ülkemiz de zor ve belirsiz günler geçirmektedir. Bu zor süreçten en çok etkilenen sektörlerin başında, sağlıkçılar ve kolluk kuvvetlerinden sonra medya ve çalışanları gelmektedir. Şimdi ayrışmaları bir kenara bırakma, işbirliği ve güç birliği yapma zamanıdır. Biz dört Medya Federasyonu, sektörümüz için ortaklaşa çözümler üretmek üzere bir araya geldik. Medya alanında dezavantajlı gruplar da dahil, demokrasi, insan hakları, basın ve ifade özgürlüğü ve benzeri konularda projeler uygulayacak, çalışmalar yürüteceğiz. Platform çalışmalarını yürütürken, Anadolu’nun ortak değerleri üzerinde yasal birliktelikler oluşturmak; birlikte yaşama kültürü ve ulusal ortak değerlerimizin korunması, ülkemizin gelişmesi ve evrensel hukuk normlarına uygun demokratik hukuk devleti anlayışının yerleşmesi, ülkemizin yurt içinde ve yurt dışında tanıtılması, ulusal ve uluslararası boyutta özgür, tarafsız ve bağımsız medyaya, demokrasi ve insan haklarına, barışa hizmet; sivil toplumun kurumsallaşması ve sivil toplum kuruluşlarının etkinliklerinin artırılması ana hedefimizdir. Süreçten etkilenen ve kaygı duyan tüm Medya Meslek Kuruluşlarını ve Medya Mensuplarını bir araya gelmeye, bir çatı altında toplanmaya, işbirliği-güçbirliği yapmaya davet ediyoruz” dediler.

timef
925+
Kayıtlı üye
17 Bağlı dernek
15+
Tamamlanan proje