BASIN KANUNU İLE İLGİLİ TEKLİFİN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİNİ İSTİYORUZ…

BASIN KANUNU İLE İLGİLİ TEKLİFİN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİNİ İSTİYORUZ…
timef

Avrasya Medya ve İletişim Konfederasyonu (AVKON) Genel Başkanı Şakir Gürel; TBMM Dijital Mecralar Komisyonunda görüşülen, Adalet Komisyonunda da yarın görüşülmeye başlanacak olan “Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi”nin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini açıkladı. Gürel, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanlığı’na ve Adalet Komisyonu Başkanlığına gönderdiği yazıda, söz konusu teklifte medya ve ifade özgürlüğünü kısıtlayıcı maddeler olduğu kanaati edinildiğini belirtti. Şakir Gürel’in, AVKON adına TBMM’ye gönderdiği “Basın Kanun ve Bazı Kanunlar Teklifi ile İlgili Önerilerimiz” konulu yazıda şöyle denildi: “Avrasya Medya ve İletişim Konfederasyonu’muz; Tüm İletişim ve Medya Federasyonu (TİMEF), İnternet Medya ve Bilişim Federasyonu (İMEF), Dijital Medya Federasyonu (DİMEF) ve Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu (TDGF) ile bu federasyonlara bağlı basın ve medya kuruluşlarını bünyesinde bulundurmaktadır. Konfederasyonumuz ve bağlı kuruluşlarımızın ilgileri nedeniyle, TBMM Başkanlığı’na 26 Mayıs 2022 tarihinde ve 27 Mayıs 2022 tarihinde 2/4471 Esas numarası ile sunulan ve TBMM Adalet Komisyonu’na bağlı Dijital Mecralar Alt Komisyonu’nda görüşülen, Adalet Komisyonunda da görüşülmeye başlanacak olan “Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi”, Konfederasyonumuz kurulları tarafından ayrıntılı olarak görüşülmüş, teklifle ilgili ekte yer alan eleştiri ve önerilerimizin ilgili komisyona sunulmasına karar verilmiştir. Kanun teklifi ile ilgili özet değerlendirmemizde; Söz konusu Kanun Teklifinin genel çerçeve ve gerekçeleri itibarıyla meslek örgütleri ile kamuoyunda yeteri kadar tartışılıp olgunlaşmadan kurul gündemine getirilen, Medya ve İfade Özgürlüğünü kısıtlayıcı maddeler içeren bir çalışma olduğu kanaati edinilmiştir. Teklifimiz; söz konusu Kanun Teklifinin Komisyondan çekilerek kamuoyunda, teknik ve hukuki mecralarda yeterince incelenip tartışılarak yeniden değerlendirildikten sonra TBMM gündemine getirilmesi veya yazımız ekinde sunduğumuz düzeltmeler yapıldıktan sonra TBMM’ye sunulmasıdır. Saygılarımızla arz ederiz.

timef
925+
Kayıtlı üye
17 Bağlı dernek
15+
Tamamlanan proje