TİMEF GENEL KURUL İLANI

TİMEF GENEL KURUL İLANI
timef

Tüm İletişim ve Medya Federasyonu TİMEF Yönetim Kurulu Kararı ile Federasyon Dördüncü Olağan Genel Kurul Toplantısı, 15 Eylül 2021 Çarşamba günü saat 11.00’de, Atatürk Bulvarı No:18 Kızılay, ALTINDAĞ/ANKARA adresindeki Ankara Kent Konseyi binasında, ilk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı, bir hafta sonra aynı gün ve saatte aynı adreste aşağıdaki gündemle gerçekleştirilecektir.
GÜNDEM
1) Yoklama ve Açılış,
2) Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması,
3) Divan heyetinin oluşturulması,
4) Yönetim ve Denetim Kurulu faaliyetlerinin okunması ve ibrası,
5) Yönetim, Denetim ve Disiplin kurullarına asıl ve yedek üyelerin seçimi,
6) Konfederasyon kurmak veya kurulu bir konfederasyona üye olmak veya gerek görüldüğünde üye olunan konfederasyon üyeliğinden ayrılmak için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
7) Kurulmuş ve üyesi bulunulan veya kurulacak olan konfederasyona bildirilecek delegelerin seçilmesi,
8) Dilek ve temenniler,
9) Kapanış.

timef
925+
Kayıtlı üye
17 Bağlı dernek
15+
Tamamlanan proje