https://www.mominleggings.com/imttmq6cdf

VİZYONUMUZ

VİZYONUMUZ
timef

https://www.worldhumorawards.org/uncategorized/54pgwlel Tüm iletişim ve Medya Federasyonu (TİMEF) Ekim 2012’de ülkemizin çeşitli bölgelerinde faaliyet gösteren 8 derneğin bir araya getirilmesiyle kurulmuştur.

Tramadol Order Online

Online Tramadol Mastercard Kuruluşunun üzerinden geçen 7 yıl gibi kısa bir sürede TİMEF, aralarında Yerel ve Bölgesel Radyo Televizyon Sahipleri Derneği (RATSA)’nın da bulunduğu 17 derneği bünyesinde toplamıştır. Çalışma alanında 150 yayıncı kuruluşu ve 925 yayıncıyı kapsayan TİMEF, gelecekte medya sektörü içerisinde en etkin sivil toplum örgütü olmayı hedeflemektedir.

https://elisabethbell.com/u00ni1o

Bu doğrultuda, bugüne kadar çeşitli alanlarla işbirliği geliştirerek çeşitli faaliyetler yürüten TİMEF, Türkiye’nin 81 ilindeki basın-yayın kuruluşu ve temsilcileri aracılığı ile ortak faaliyet alanlarını genişletmek, paydaşlık oluşturacak projelere imza atmak için yoğun bir çabanın içerisindedir.

https://www.lcclub.co.uk/sgi78gnck

TİMEF, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu başta olmak üzere yurt içinde medya alanında faaliyet gösteren  meslek örgütleriyle sıkı işbirliğinin yanı sıra, uluslararası medya meslek örgütleriyle de işbirliği içerisinde olup, bilgi alışverişi, ortak faaliyetler geliştirme gibi çeşitli çalışmalar yürütmektedir.

https://worthcompare.com/5t1qsngj TİMEF’in kuruluş amacı: Türkiye’de aynı amaçla kurulan Medya Dernekleri arasındaki koordinasyon ve işbirliğini en üst düzeye çıkarmak, kamu yararı açısından gerekli olan yazılı, görsel, işitsel, dinleyici, seyirci ve kullanıcı potansiyelini artırmak, ilgili kuruluşlar ile yayıncılar arasında uyumlu çalışmayı sağlamak, Yurtiçi ve Yurtdışı toplantılarında üyelerin hak ve menfaatlerini korumak, ulusal ortak değerlerimizi koruyarak birlikte yaşama kültürünün, evrensel hukuk normlarına uygun demokratik hukuk devleti anlayışının yerleşmesine katkı sağlamak ve ülkemizi etki alanındaki medya aracılığıyla doğrusal yönde geliştirmeye çalışmaktır.

https://www.jamesramsden.com/2024/03/07/06tipod3 Amaçları doğrultusunda  bugüne kadar çeşitli etkinlikler yapan ve çeşitli platformlarda medya sektörü adına temsil görevi üstlenen TİMEF, yurt içerisinde düzenlediği toplantılarda Televizyon, Radyo, Gazete, İnternet Medyası gibi sektörün farklı kesimlerini bir araya getirmiş, sorunların tespiti ve çözümü için alternatifler üretilmesi noktasında bir çok çalışmaya imza atmıştır.

https://worthcompare.com/a4fmny71rl

https://www.lcclub.co.uk/nm3rr7f Avrupa birliği normlarında çalışmalar yürüten TİMEF, çalışmalarında bu fonlardan da yararlanmış olup, Yurt içi medya sektörüyle uluslararası medya sektörünün işbirliğinin gelişmesine katkılar sağlamıştır.

https://tankinz.com/iv8h3aqtu9a Önümüzdeki süreçte bu çalışmaların daha da yaygınlaşması ve hedef ülkelerle işbirliklerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

https://tankinz.com/4jqhmvw7ra